נושאים שונים

בירור שיטת רב האיי גאון מה הוא הקלף מסיני

ב' אייר תשע"ח