undefined

הרב דניאל קירש

הרב דניאל קירש ר"מ בישיבת ההסדר שבי שומרון. רב צבאי במילואים מחבר ספר 'באר הדיינים' על הלכות דיינים.

סדרות שיעורים
סינון על פי מדיה
סינון

שיעורי הרב דניאל קירש

תשובות הרב דניאל קירש

סדרות הרב דניאל קירש

רמב"ם יומי – הלכות כלים – 90 שניות על הרמב"ם היומי (27)
רמב"ם יומי – הלכות כלים – 90 שניות על הרמב"ם היומי (27)
רמב"ם יומי – הלכות טומאת אוכלים – 90 שניות על הרמב"ם היומי (16)
רמב"ם יומי – הלכות טומאת אוכלים – 90 שניות על הרמב"ם היומי (16)
רמב"ם יומי – הלכות שאר אבות הטמאות – 90 שניות על הרמב"ם היומי (19)
רמב"ם יומי – הלכות שאר אבות הטמאות – 90 שניות על הרמב"ם היומי (19)
רמב"ם יומי – הלכות טומאת צרעת – 90 שניות על הרמב"ם היומי (29)
רמב"ם יומי – הלכות טומאת צרעת – 90 שניות על הרמב"ם היומי (29)
רמב"ם יומי – פרה אדומה – 90 שניות על הרמב"ם היומי (15)
רמב"ם יומי – פרה אדומה – 90 שניות על הרמב"ם היומי (15)
רמב"ם יומי – הלכות טומאת מת – 90 שניות על הרמב"ם היומי (25)
רמב"ם יומי – הלכות טומאת מת – 90 שניות על הרמב"ם היומי (25)

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il