הרב אלישע וישליצקי

אזכרה לרב שריה דבליצקי זצ"ל

אלול תשע"ח