undefined

הרב אורן נזרית

מעביר שיעורים בישיבת "בית מוריה". מוסמך לדיינות. משיב בבתי ההוראה של קו ההלכה הספרדי שערי הלכה ומשפט.

שיעורי הרב אורן נזרית

  undefined
  אשיחה בחוקך

  איסור הליכה לערכאות וכתב סירוב

  אשיחה בחוקיך בהלכה- 'משפטים'

  כ"ו שבט תשפ"א
  undefined
  אשיחה בחוקך

  טללי מוסר והדרכה לקראת יום הדין

  אלול תשע"ט
  undefined
  יגדיל תורה

  יגדיל תורה סימנים קמז- קמח

  אלול תשע"ט
  undefined
  וארא

  התעוררות נפלאה בעניני צניעות

  טבת תשפ

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il