כי תצא

האם נאמן האב לומר שילדיו ממזרים?

עיונים לפרשה ע"פ הרמב"ם

אלול תשע"ט