אזכרה לראי"ה תשע"ט

תשובה בדיעבד לאחר החטא

ג' אלול תשע"ט