יום עיון בארכאולוגיה לציבור החרדי אב תשע''ט

דברי פתיחה לכנס 'מתחת לפני השטח' ג'

מתוך כינוס 'מתחת לפני השטח' ג' - יום עיון בארכאולוגיה לציבור החרדי

י"ב אב תשע"ט