יום עיון בארכאולוגיה לציבור החרדי אב תשע''ט

מסעו של סנחריב ומפלתו בשערי ירושלים

כ"ג אלול תשע"ט