לימוד ליל הושענא רבא תש"פ

תשובתו של רבי אלעזר בן דורדיא

כ"ג חשוון תש"פ