אזכרת שלושים לגרז"ן

למה צריך את עשרת ימי תשובה?

על הזמן שמוקדש לבחירה הגדולה של חיינו

ג' תשרי תשפ"א