ארבעת המינים והלכותיהם

איך נוטלים ארבעת המינים?

סרטון הממחיש את מצוות נטילת לולב כהלכתו

תשרי תשפ"א