הכנס העולמי ה - 30 לדיני ממונות

התחייבות לתשלום קנס

י"א אדר תשפ"א