ארבע כוסות

מצוות ארבע כוסות

הפולמוס בין הרב יצחק יוסף לרב ברדא

ניסן תשפ"ב