התבוננות אמונית

איך השבת היא זכר ליציאת מצרים?

נקודה למחשבה

כ"ו חשוון תשפ"א