קדושת הארץ

אהבת ה' של א"י תנצח

לומדים ומתחברים

י"ח תמוז תשפ"ג