undefined

הרה"ג דוד לייבל

מייסד ונשיא ארגון אחוות תורה, רשת כוללים לחרדים עובדים, נשיא מוסדות הממ"ח בראשית, ראש ישיבת המתיבתא תורה ודעת ירושלים. מקים מיזמים להכשרה ותעסוקת חרדים בהייטק. כגון רבטק/אברטק, ומייסד תוכנת קודקוד בצבא לשילוב חרדים ב8200. ראש רשת כוללים רע"א.

סדרות שיעורים
סינון על פי מדיה
סינון

שיעורי הרה"ג דוד לייבל

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il