אסופות תשפ"ד - קוממיות בארצנו

עסקת שבויים - בהלכה ובאגדה

כ"ז אדר א' תשפ"ד