אסופות תשפ"ד - קוממיות בארצנו

מאמר הדור בדור המיוחד שלנו

כ"ז אדר א' תשפ"ד