אסופות תשפ"ד - קוממיות בארצנו

"ורצוי לרוב אחיו" - מרדכי היהודי ובני הישיבות

כ"ז אדר א' תשפ"ד