אסופות תשפ"ד - קוממיות בארצנו

לעזרת ה' בגיבורים

כ"ז אדר א' תשפ"ד