אסופות תשפ"ד - קוממיות בארצנו

מלחמות שאול המלך

כ"ז אדר א' תשפ"ד