אסופות תשפ"ד - קוממיות בארצנו

הזיקה בין תפילה למלחמה

כ"ז אדר א' תשפ"ד