אסופות תשפ"ד - קוממיות בארצנו

בל תשחית במלחמה - מהפסקים לגמרא

כ"ז אדר א' תשפ"ד