אסופות תשפ"ד - קוממיות בארצנו

קידוש ה' וחילולו בהלכות מדינה

כ"ז אדר א' תשפ"ד