אסופות תשפ"ד - קוממיות בארצנו

השראת שכינה במחנה ישראל

כ"ז אדר א' תשפ"ד