אסופות תשפ"ד - קוממיות בארצנו

מלחמת זה - מימי בראשית ועד שמח"ת

כ"ז אדר א' תשפ"ד