אסופות תשפ"ד - קוממיות בארצנו

האמת והשלום

כ"ז אדר א' תשפ"ד