שיעורים נוספים בענין מלחמה

הריסת בתים בזמן מלחמה

תורה בכותרות

כ"ו אייר, התשס"ד