שיחות לפני הגירוש

אמונה בתקופת מעבר

כ"ט תמוז התשס"ה