הכיסופים והבית השלישי

תודעת המקדש

מתוך כנס התחזקות והתחדשות אלול תשס"ה

י"ח אלול התשס"ה