הלכה פסוקה

שטר שנכתב שלא כדין ובסופו היה קניין

טבת תשס"ו