הלכה פסוקה

ביטול פיטורין של עובדת ציבור

שבט תשס"ו