היחס למדינה ולצבא

בוחרים לשים עלינו מלך צדיק

אדר תשס"ו