הלכה פסוקה

חיוב בהוצאות משפט בעקבות ביטול התביעה

ניסן תשס"ו