תפקידנו במהלך הגאולה

נמצאים בחומר, מחכים לרוח

א' תמוז התשס"ו