התבוננות כללית

לא להתפלג בשם כלל ישראל

תמוז תשס"א