undefined

הרב יהודה זולדן

מפקח מרכזי להוראת תלמוד ותושבע"פ בחינוך הדתי; מרצה במדרשה לנשים באוניברסיטת בר אילן ובמכללות נוספות.

סדרות שיעורים
סינון

שיעורי הרב יהודה זולדן

  undefined
  קרבן פסח

  קרבן פסח שחל בשבת

  כ"ד אדר ב תשס"ח
  undefined
  מלכות יהודה וישראל

  מנהיגים מבית דוד שאינם מלכים

  אלול תשע"ו
  undefined
  מגד ירחים

  שאילת גשמים בארץ ישראל ובחוץ לארץ

  מתוך "מגד ירחים" בהוצאת "בית הרב", גיליון 133

  חשוון תשע"א
  undefined
  מהלך הסדר

  השינויים בליל הסדר ושאלות "מה נשתנה"

  פרק כד

  כד אדר ב תשס"ח

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il