בחירת בן ובת זוג

שכל ורגש באהבה

מתוך כנס תנועת קוממיות בנושא בחירת בן/בת זוג

ט"ו אייר תשס"ז