כב - געגועים למקדש

המקדש, התורה ואני

ו תשרי תשס"ח