כב - געגועים למקדש

היום שבו אקריב קרבן

ח תשרי תשס"ח