עסקאות, חוזים והסכמים

משבר חברת הבנייה חפציבה

ז' תשרי תשס"ח