הרב אברהם שפירא

לעסוק בדברי תורה

אזכרה שלושים יום לפטירת הרב אברהם אלקנה שפירא זצ"ל

ט"ז מרחשוון תשס"ח