כד - דתלשי"ם וט"ו בשבט

להחזיר את הדתל"ש הביתה

י שבט תשס"ח