כא - לא שכחנו ולא סלחנו

"וביקשו את ה' אלקיהם ואת דוד מלכם"

אב תשס"ז