א"י נקנית ביסורים

אחדות בעם ישראל

ז' אדר ב' תשס"ח