קרבן פסח

פסח ומילה, אחדות שמעל הטבע

יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

ר"ח ניסן תשס"ח