דיני כשרות

בעיות המצויות בעת התארחות במלון בשבת

יז' ניסן תשס"ח