ברכת החמה

לקראת ברכת החמה י"ד בניסן ה'תשס"ט

כנס 11 במכון קידוש החודש ע"ש דרייזין

כו' ניסן תשס"ח