undefined

הרב יצחק שטסמן

ספרו "כל נדרי" המופיע באתר זכה בפרס ירושלים לספרות תורנית תש"ע

שיעורי הרב יצחק שטסמן

  undefined
  פסחים

  טעם מנהג כפילת הפסוקים שבסוף ההלל

  דף קיט

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  הסמכת 'רננו צדיקים' ל'הודו לה'

  דף קיח

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  נטילת ידים אחרי בדיקת דם ותרומת דם בזמן הזה

  דף קיב

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  ערב פסח ופסח שני

  דף צט

  ניסן תש"ע

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il