undefined

הרב יצחק שטסמן

ספרו "כל נדרי" המופיע באתר זכה בפרס ירושלים לספרות תורנית תש"ע

שיעורי הרב יצחק שטסמן

  undefined
  פסחים

  אפיקומן - חטיפתו והצנעתו

  קט

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  טעם החילוק בין קידוש להבדלה

  דף קה

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  האם יש להזדרז לקדש מיד בכניסת השבת

  דף קו

  ניסן תש"ע
  undefined
  פסחים

  הסמכת 'רננו צדיקים' ל'הודו לה'

  דף קיח

  ניסן תש"ע

כל הרבנים

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il