גזל ונזיקין

תשלומי נזיקין של הנוהג ברכב

מתוך כנס דיני ממונות ה-18 של ארגון הליכות עולם

כ' כסליו תשס"ט